Koulutuspalvelut

Koulutuspalvelumme pohjautuvat laaja-alaiseen ja moniulotteiseen osaamiseen, jossa yhdistyvät viestinnän, sosiaalipsykologian, psykologian, johtamisen sekä kehollisuuden ja taidetta soveltavien terapioiden teoreettiset taustat ja käytännön kokemus. Kohdennamme koulutuspakettimme aina yhteisönne tarpeita vastaavaksi ja rakennamme koulutuksen sisällöt juuri teitä varten.

 

Yrityksemme kautta voitte saada yhteisöänne voimaannuttavia asiantuntijapalveluja esimerkiksi seuraavien teemojen ympärillä:

*Työhyvinvointi
*Työskentelyilmapiirin kartoittaminen ja kehittäminen
*Keholliset työnohjaukset
*Kehollisen/verbaalisen viestinnän konsultaatiot
*Esiintymisjännitys
*Tietoisuus- ja reflektointitaidot
*Johtajien hyvinvointi ja työssä jaksaminen

Asiantuntijapalveluitamme voitte tilata luentojen, seminaarien, workshoppien ja konsultaatioiden muodossa.