Psykoterapia

ET Ratkaisukeskeinen Psykoterapeutti Tuomo Kangasluoma ottaa yksilö-  ja pariterapia-asiakkaita vastaan. Kohderyhminä lapset, nuoret ja aikuiset, erityisosaamisalueina EMDR-terapia, traumapsykoterapia sekä kriisi-interventiot. Tuomolla on Kela- ja Valvira-pätevyys. Hänen on mahdollista toteuttaa myös Kelan kuntoutuspsykoterapioita 16-67 vuotiaille.

Ratkaisukeskeisyys psykoterapiassa on käytännön strategia, joka antaa  välineitä toimia ongelmatilanteissa. Ratkaisukeskeisessä  psykoterapiassa osallistujien osaamista ja onnistumisen kokemuksia  hyödynnetään arkisten ja elämänarvoja toteuttavien tavoitteiden  saavuttamiseksi. Ratkaisuja etsitään suuntaamalla työskentely  resursseihin ja tulevaisuuteen.

EMDR-terapia on silmänliikkeisiin perustuva terapeuttinen  lähestymistapa, jota käytetään yleisesti psyykkisten traumojen  hoidossa. Menetelmässä yhdistyy useiden erilaisten terapiasuuntausten  puolia. EMDR on monivaiheinen ja erittäin asiakaskeskeinen hoitotapa,  joka on alkujaan kehitetty traumaperäisen stressihäiriön (PTSD) ja  traumatisoituneen muistin hoitoon. EMDR:n avulla voidaan hoitaa myös fobioita, paniikkikohtauksia, esiintymispelkoja, ahdistusta, riippuvuutta, stressiä ja pitkittynyttä surureaktiota. EMDR ei oleitsenäinen terapiasuuntaus, vaan se on terapeutin työväline, joka  yhdistyy muuhun terapiaprosessiin.

Käypä hoito -suosituksessa pitkäkestoisen PTSD:n ensisijaisena hoitona on psykoterapia sekä silmänliikkeillä pois herkistäminen ja uudelleen  prosessointi EMDR. Vasta toissijaisena hoitona on lääkitys  SSRI-tyyppisillä masennuslääkkeillä tai psykoterapian ja lääkityksen  yhdistelmä.

Terapiaan voi hakeutua joko itse maksavana varaamalla ajan suoraan terapeutille. Jos kyse on Kelan kustantamasta kuntoutusterapiasta, niin tarvitaan hoitosuhde psykiatrian alan lääkäriin, jolta saa myös  tarvittavan lausunnon hakemukseen. Myös kotikunnan sosiaali- ja  terveyspalveluiden tai sairaanhoitopiirin maksusitoumuksella voi saada  psykoterapiapalveluita. Suosittelemme joka tapauksessa ajan varaamista  ensin lääkärille, että hän voi arvoida, onko kyse nimenomaan  psykoterapialla hoidettavasta ongelmasta.

Ohjeita psykoterapiaan hakeutumisesta saa kysymällä suoraan  terapeutilta tai katsomalla tietoa esimerkiksi Kelan esitteistä ja  www-sivuilta.