Henkinen valmennus

Perusidea ja tuotteet


Työskentelytavassamme yhdistyvät sekä viestinnän että luovien terapeuttisten menetelmien lähestymistavat, jotka tähtäävät omien ainutkertaisten resurssien hahmottamiseen ja niiden mahdollisimman optimaaliseen hyödyntämiseen.

Henkisen valmennuksen paketeissa tärkeimpiä teemoja ovat esimerkiksi:

-Kehonkuvan hahmottaminen
-Kehon kuuntelu
-Ihmisen ainutkertaisen ja yksilöllisen psykofyysisen kokonaisuuden kokonaisvaltainen huomioonottaminen
-Oman persoonallisuuden ja temperamenttityypin huomioon ottaminen valmentautumisessa
-Lajille ominaisen liikkeen ja liikelaadun tutkiminen ja kehittäminen
-Motivaatioon liittyvien prosessien tarkastelu
-Mahdollisten kroonisten jännitystilojen kartoittaminen
-Asenteiden ja tunne-elämän prosessien vaikutus urheilu-uraan ja suorituskykyyn


Palvelukonsepteja urheilijoille ja urheiluvalmentajille:

Ryhmähitsaamo

”Kivi kiveä hioo, niin kuin sydän sydäntä”

Viestinnän ja vuorovaikutuksen sekä rohkaisemisen taitojen työkalupakin päivittämistä joukkueurheilijoille sekä valmentajille.
-Sisältää kehollisia harjoitteita, luovaa toimintaa ja keskustelua
-Pyritään joukkueen ryhmähengen kohottamiseen ja ryhmän kokonaisuuden, arvojen ja asenteiden eli ”spiritin” hahmottamiseen ja tarkistamiseen
-Jokaisen yksilön erilaisen ja ainutkertaisen kokonaisuuden arvostaminen
-Omien lahjojen ja vahvuuksien löytäminen sekä upliftaus
-Tutkitaan sitä, millainen on kunkin yksilön rooli ryhmässä ja mitä se muissa herättää. Rakentavatko kaikenlaiset roolit? Onko joku ”roolinsa vanki”? Haluaako joku eri roolin tai pois entisestä? Keskustellaan avoimesti ja tehdään tähän liittyviä tehtäviä.
-Keitä me olemme nyt ja keitä me haluamme olla? Millainen ryhmä me haluamme olla tulevaisuudessa?
-Luodaan ryhmähenkeä, haetaan yhteistä motivaatiota, vähän myös irrotellaan ja hassutellaan

Olen ihme, suuri ihme -yksilöprosessi

”Tuli mitali tai ei, niin minä olen arvokas ja tärkeä kaikesta huolimatta”

Syväluotaava prosessi omaan ainutkertaiseen urheilijapersoonaan.
Tutustutaan omaan kehonkuvaan, tehdään erilaisia kehollisia harjoitteita, opitaan jännityksen hallinnan ja paineensietokyvyn taitoja, keskustellaan sekä rentoudutaan. 5-15 kertaa/60 min yksilötapaamista

Kaikki sinussa on kaunista -sporttiryhmä

”Sinussa ei ole yhtäkään virhettä, sinä olet täydellinen”

Tanssi-liiketerapeuttisiin menetelmiin perustuva henkisen valmennuksen ryhmä, jossa opitaan kuuntelemaan omaa kehoa ja hahmottamaan kehon resursseja. Ryhmässä on tilaa myös tunteille ja turhaumille, kivuille ja keskusteluille. Luottamuksellinen ja hyväksyvä ilmapiiri mahdollistaa oman itsen tutkistelun turvallisessa ympäristössä. Tavoitteena on luoda voimaannuttava ja identiteettiä vahvistava prosessi, jolla on parhaassa tapauksessa siirtovaikutuksia elämän useille eri osa-alueille, myös kisa-areenoille.
8*75 min

Rinnallakulkijan tukipilarit

”Jaksaa jaksaa, painaa painaa, mutta kuka muistaa valmentajaa?”

Käsitellään valmentajan omia resursseja sekä tapoja olla vuorovaikutuksessa valmennettavien kanssa. Tutkitaan sitä, millaisia tunteita valmennussuhteissa elää (transferenssi ja vastatransferenssi) ja lähestytään näitä myös kehollisesta näkökulmasta. Tarvittaessa voidaan prosessoida ja kehittää verbaalisten ja henkisten konfliktien ratkaisutapoja.
Prosessin eri vaiheissa voidaan näin sovittaessa ottaa myös kertoja, joissa sekä valmentaja että valmennettava(t) saapuvat yhdessä tapaamiseen.

Urheilijan kokonaisprofiili

Pyritään kartoittamaan
-Ravitsemus, lepo, rentoutumisen taidot ja potentiaalit
-Motivaatio, asenteet
-Elämänhistoria, käännekohdat
-Oman kehon resurssit ja kehityskohteet (lajinomaiset)
-Tämänhetkiset voimavarat ja haavoittuvuustekijät